Skip to main content

zwembadpoli

Zwembadpoli is bedoeld voor mensen die door hun beroep gezondheidsklachten hebben als gevolg van het werken in zwembaden.

MySignal.be

Mysignal.be is een proefproject gestart door KULeuven en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten om na te gaan of er een meer gestructureerde opsporing van mogelijke nieuwe risico's kan zijn. Dit gebeurt via meldingen door bedrijfsartsen wat meer inzicht geeft in het voorkomen van nieuwe combinaties van gezondheidsklachten en blootstelling in het werk.

Mensenarbeid.nl

De Polikliniek Mens en Arbeid van Amsterdam UMC heeft ons gevraagd om een website te maken met een verwijssysteem voor de bedrijfsartsen en medical proffesionals om hun zieke werknemers online te kunnen verwijzen naar de poli PMA. 

Macbow.com

Deze site van Macura traditionele bogenbouw is om slechts een deel van door Niko Macura gemaakte bogen te presenteren. 

Cosforwork.org

Cosforwork.org is an initiative of the Coronel Institute of Occupational Health of the Amsterdam UMC. This international collaborative project to develop a Core Outcome Set (COS) for Work: a universally applicable and broadly agreed core outcome set for work participation to be used in randomised controlled trials and systematic reviews.

Kiza.nl

Het Kennisinformatiesysteem InfectieZiekten bij de Arbeid - kortweg KIZA - is een website, met daarop een verzameling van informatie specifiek over infectieziekten in relatie tot werk en werkomstandigheden. Daarmee verschilt het van de website van het RIVM en LCI.