Skip to main content

Mensenarbeid.nl

De Polikliniek Mens en Arbeid van Amsterdam UMC heeft ons gevraagd om een website te maken met een verwijssysteem voor de bedrijfsartsen en medical proffesionals om hun zieke werknemers online te kunnen verwijzen naar de poli PMA. 

We hebben de website op maat gemaakt in Drupal CMS om aan hun voorwaarden te voldoen. 

De website heeft een gebruikersregistratiesysteem, de artsen kunnen zich registreren en vervolgens inloggen om hun patienten te verwijzen. Ook kunnen zij hun voorgaande verwijzingen inzien.  Er is voor gezorgd dat alle verwijzingen veilig worden doorgezet naar de betreffende specialist verbonden aan PMA. 

Met deze website hebben we het proces van verwijzingen efficienter gemaakt zowel voor verwijzers als voor de Polikliniek Mens en Arbeid. 

www.mensenarbeid.nl