Skip to main content

MySignal.be

Mysignal.be is een proefproject gestart door KULeuven en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten om na te gaan of er een meer gestructureerde opsporing van mogelijke nieuwe risico's kan zijn. Dit gebeurt via meldingen door bedrijfsartsen wat meer inzicht geeft in het voorkomen van nieuwe combinaties van gezondheidsklachten en blootstelling in het werk.

www.mysignal.be